Jak działamy?

Programy BusinessAngels pozwalają osiągać lepsze rezultaty poprzez rozwój wiedzy i umiejętności, które są kluczowe dla osiągnięcia powodzenia w życiu zawodowym i osobistym, a których nie jesteśmy uczeni w szkołach i w domu. Działają również prewencyjnie i rozwijają umiejętności obrony przed nadmiernym stresem, wypaleniem, depresją. Wzmacniają satysfakcję pracowników oraz polepszają wyniki oraz zapobiegają narastaniu konfliktów i nieetycznym zachowaniom.

Wszystkie Warsztaty i Wystąpienia Inspiracyjne prowadzone są przez trenerki BusinessAngels, które posiadają bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, sa pełne pasji i dobrej energii, optymizmu i życzliwości udzielających się uczestnikom.

BusinessAngels prowadzą autorskie warsztaty i wystąpienia, sesje indywidulane oraz „szyte na miarę” programy.

WARSZTATY

prowadzimy zajęcia w świetnej atmosferze, w interaktywnej, przyjaznej i dynamicznej formie. Wszystkie warsztaty bazują na skutecznych metodach i technikach opartych na badaniach naukowych, praktyce terapeutycznej i biznesowej oraz bogatym doświadczeniu życiowym prowadzących

SESJE INDYWIDUALNE

na sesjach pracujemy nad zmianą niekorzystnych nawyków, utrwalamy nowe zachowania i przekonania, które uczestnicy poznali na warsztatach oraz zajmujemy się ważnymi dla poszczególnych osób tematami. Z każdą osobą ustalamy indywidualny plan pracy dopasowany do jej potrzeb i celów oraz dobieramy najlepsze metody i narzędzia rozwojowe

WYSTĄPIENIA INSPIRACYJNE

wykłady motywacyjne, Power Speech’e są źródłem inspiracji i zachętą do rozwoju nowych umiejętności pozwalających lepiej żyć i pracować. Są atrakcyjną i wartościową nagrodą dla pracowników. Stanowią oryginalny element konferencji i szkoleń firmowych, eventów, paneli oraz spotkań strategicznych i integracyjnych

Zakres programów dostosowywany jest do wielkości grup oraz czasu szkolenia i oczekiwań organizatora.