Kim jesteśmy?

BusinessAngels jest jedyną w Polsce kobieca firmą szkoleniową, która łączy bogate doświadczenie biznesowe i managerskie z naukowo sprawdzonymi metodami Psychologii Pozytywnej, odkryciami Neuronauki, Coachingiem Ko-aktywnym i nowoczesnymi terapiami rozwojowymi. Pomagamy firmom, organizacjom i osobom indywidualnym lepiej sobie radzić z wyzwaniami, których jest w pracy i życiu coraz więcej oraz osiągać lepsze wyniki przy mniejszym koszcie osobistym.

Zespół BusinessAngels tworzą kobiety posiadające bogate doświadczenie zawodowe i życiowe. Są managerkami z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych w biznesie oraz praktykującymi terapeutkami i coachami life, trenerkami biznesu, a także ekspertkami telewizyjnymi i radiowymi oraz autorkami poradników.

Inspirujemy do pozytywnych zmian, uczymy technik i metod, które szybko i skutecznie działają. Pomagamy zmienić życie zawodowe i osobiste na lepsze wykorzystując własne bogate doświadcznie życiowe i zawodowe. Uczymy jak wprowadzić proste zmiany, które w krótkim czasie przynoszą znaczące efekty i korzyści.