O nas

BusinessAngels prowadzą jedyne w Polsce szkolenia z zakresu Business Mental Health – uczymy jak lepiej sobie radzić i czuć sie lepiej – w pracy i poza nią. Łączymy nowoczesną psychologię z bogatym doświadczeniem managerskim w biznesie. Pokazujemy jak budować spokojną, wewnętrzną pewność siebie i odporność psychiczną. Jak redukowac stres i zarządzać emocjami. Uczymy jak przestać się zamartwiać i osądzać oraz jak korzystniej komunikować się ze sobą i innymi.

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA FIRM

  • obniżenie kosztów przez zmniejszenie rotacji i zwolnień lekarskich

  • lepsze wyniki pracowników przy mniejszych kosztach osobistych

  • lepsza atmosfera, komunikacja i relacje między pracownikami

  • przeciwdziałanie wypaleniu osób szczególnie narażonych na stres

  • wyższa efektywność na stanowiskach, gdzie występuje duża utrata sił i energii

  • pracownicy lepiej się czują i lepiej sobie radzą w życiu zawodowym i osobistym

„Nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno, żeby nauczyć się lepiej pracować i lepiej żyć”.

Firmy będące najlepszymi pracodawcami na świecie wprowadzają dla swoich pracowników programy z zakresu Mental Health. Optymizm, odporność psychiczna i samoświadomość pracowników stają się kluczowymi przewagami konkurencyjnymi.

Programy BusinessAngels oparte są na odkryciach Psychologii Pozytywnej i Neuronauki oraz praktyce biznesu. Wykorzystują najlepsze metody i techniki Coachingu Ko-aktywnego, Komunikacji bez Agresji oraz nowoczesnych terapii.

Szkolenia prowadzone są przez managerki z doświadczeniem korporacyjnym na stanowiskach zarządczych, przedsiębiorczynie, trenerki biznesu, mentorki i doświadczone terapeutki będące certyfikowanymi coachami.